Świat aktywów wirtualnych

Prognozowana wartość światowego rynku tokenizacji

918

mld EUR

prognoza 2030 roku
wg Tangany &
Frankfurt School of Finance & Management

1,5

bln EUR (10% PKB EU)

prognoza na 2030 rok
wg World Economic Forum & KPMG

16

bln USD

10% światowego PKB - prognoza na 2032 roku
wg BCG & giełdy ADDX

Liczba posiadaczy kryptowalut i tokenów

272

mln

krypto-inwestorów na świecie w 2021

55

mln

liczba inwestorów krypto - aktywów w Europie

0,65 - 1,0

mln

liczba inwestorów krypto-aktywów, w tym kryptowalut w Polsce

Rynek nieruchomości w Polsce

300

mld PLN

ok. 12 % PKB - wartość rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce (przed pandemią)

50

mld USD

rynek nieruchomości komercyjnych
w 2021 w Polsce wg MSCI

30

mld PLN

wartość transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych
w Polsce w 2019 roku

5,6

mld PLN

wartość stokenizowanych nieruchomości komercyjnych w Polsce w 2030 roku (prognoza Crowdex.pro)