Jak działa tokenizacja aktywów?

01

Rejestracja i założenie konta inwestora

02

Weryfikacja tożsamości, procedury KYC i AML

03

Analiza ofert i wybór inwestycji

04

Podpisanie dokumentacji smart contract nabycia tokenów

05

Płatność (PLN lub kryptowaluty)

06

Przekazanie tokenów do e-wallet (custody)

Co możemy tokenizować?

Przychody z nieruchomości

Przychody z wynajmu nieruchomości komercyjnych lokali biurowych i usługowych galerii i parków handlowych, magazynów i centrów logistycznych, prywatnych parkingów i innych nieruchomości (w części lub w całości) mogą być stabilnym nośnikiem zysków dla nabywców tokenów

Fundusze
inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne, fundusze typu venture capital, private equity (pozyskiwanie finansowania dla tych podmiotów)

Prawa majątkowe
i autorskie

Prawa majątkowe i autorskie, w tym tantiemy z ZAIKS

Zyski z produkcji
i usług

Zyski uzyskiwane z produkcji czy z usług w różnych branżach mogą być bazą do
generowania tokenów

Wizerunek
publiczny

Zysk uzyskiwany z monetyzacji wizerunku publicznego

Papiery wartościowe i udziały w spółkach
kapitałowych

Akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne uprawniające do zysku z funduszy inwestycyjnych oraz udziały w spółkach z o.o.

Dług

Dług, w tym pożyczki prywatne w tym odsetki

Instalacje OZE

Zyski generowane z produkcji elektrycznej

Kluby sportowe

Zyski ze sprzedaży praw majątkowych, z transmisji, umów sponsorskich, transferów, sprzedaży biletów czy gadżetów

Dzieła sztuki

Digitalizacja obrazów, rzeźb i zyski z aprecjacji ich wartości w czasie

Metale szlachetne

Złoto, srebro i metale szlachetne i zyski ze ich sprzedaży

Inne aktywa

Projekty/biznesy, które niosą potencjał na zyski w przyszłości (start-up`y) lub przynoszą systematyczny dochód

Jak działa tokenizacja nieruchomości?

01

Właściciel nieruchomości tworzy cyfrowe zaświadczenie o własności obiektu lub przepływie gotówkowym bezpośrednio z nim związanym (na przykład kredyt hipoteczny lub przychody czynszowe). Odbywa się to za pomocą wyspecjalizowanych platform, takich jak Polymath Securrency, Harbor, Atlant, Polymath, Alt.Estate, Jointer, Securitize i Swarm;

02

Właściciel nieruchomości rozpoczyna współpracę z wybraną platformą tokenizacji: dokonuje się audyt wewnętrzny, opracowany jest model finansowy oferty, przygotowuje się dokumentację prawną i materiały marketingowe;

03

Platforma emitująca wytwarza ograniczoną emisję tokenów, z których każdy jest cyfrowym udziałem własności tokenizowanego obiektu (tzw. security token) lub upoważnia do otrzymywania proporcjonalnej części przychodów jakie generuje digitalizowana nieruchomość (tzw. utility token) – rozpoczyna się kampania sprzedażowa;

04

Po emisji, tokeny są sprzedawane inwestorom, którymi można obracać albo za pomocą platformy do tokenizacji albo na wyspecjalizowanych giełdach

Na czym polega prawidłowa tokenizacja aktywów?

Prawidłowa tokenizacja aktywów musi zapewnić:

Cyfrowy zapis prawa do cyfrowych aktywów w formie tokenów.

Wymaga to zastosowania odpowiednich przepisów (tzw. smart contract) i sprawdzonej infrastruktury tech-nologicznej, która umożliwi digitalizację aktywów oraz sprawne transakcje kupna - sprzedaży

Łatwe i bezpieczne przeniesienie prawa do zdigitalizowanych aktywów za pośrednictwem łańcucha bloków.

Oznacza to, że transakcje przeprowadzane za pośrednictwem blockchain muszą mieć moc prawną i muszą odbyć się natychmiast po sprzedaży tokenów, bez „papierowych” procedur.

Wymienialność tokenów

Właściciele tokenów musi być w stanie wymienić je na aktywa, których wartość odzwierciedlają