Zainwestuj lub pozyskaj
kapitał dzięki tokenizacji

Jakie aktywa możemy tokenizować?

Zyski z nieruchomości

Przychody z wynajmu komercyjnych lokali biurowych i usługowych, galerii oraz parków handlowych, magazynów, centrów logistycznych, a także prywatnych parkingów

Prawa majątkowe
i autorskie

Prawa majątkowe i autorskie, w tym tantiemy z ZAIKS

Zyski z produkcji
i usług

Korzyści uzyskiwane dzięki wytwarzaniu różnych dóbr mogą być bazą do generowania tokenów

Wizerunek publiczny

Monetyzacja postaci kreowanej w telewizji, prasie i social mediach

Dług

Pożyczki prywatne wraz z odsetkami

Instalacje OZE

Zyski generowane z produkcji elektrycznej

Kluby sportowe

Zyski z praw majątkowych, transmisji, umów sponsorskich, transferów, sprzedaży biletów i gadżetów

Dzieła sztuki

Digitalizacja obrazów, rzeźb i zysków ze wzrostu ich wartości w czasie

Inne aktywa

Projekty i biznesy przynoszące systematyczny dochód lub mające potencjał rentowności

Projekty tokenizacji

Wszystkie oferty

Crowdlending, tokenizacja i REIT

Grupa Crowder

Osiągnięty cel

Oprocentowanie

Wartość emisji

Unikatowy projekt deweloperski na Dominikanie

Samana Group

Osiągnięty cel

Oprocentowanie

Wartość emisji

E-sklep + sklepy stacjonarne na terenie Niemiec

Cloe&Leo

Osiągnięty cel

Oprocentowanie

Wartość emisji

Co to jest tokenizacja?

Tokenizacja to nowe, szybkie i tańsze źródło
finansowania projektów inwestycyjnych.

Jest to przeniesienie księgowości i zarządzania aktywami
(np. budynkami, lokalami i bezpośrednio związanymi z nimi przepływami pieniężnymi) do formatu cyfrowego, gdzie tokeny symbolizują cyfrowe certyfikaty własności tych aktywów lub prawa do przychodów jakie generują.

Tokenizację można też opisać jako
innowacyjną formę sekurytyzacji aktywów.

To technika refinansowania, w ramach której pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi „opakowana” jest w podmiot prawny (tzw. spółkę specjalnego przeznaczenia, SPV), a następnie dokonywane jest refinansowanie takich aktywów poprzez emisję papierów wartościowych (akcji, obligacji, udziałów).

W przypadku tokenizacji zamiast papierów wartościowych stosuje się tokeny.

Do tokenizacji wykorzystywana jest technologia łańcucha bloków (blockchain) zwiększająca niezawodność i bezpieczeństwo danych, obniżająca koszty transakcyjne, a także umożliwiająca automatyzację większości procesów.

Jak działa tokenizacja nieruchomości?

01

Właściciel nieruchomości tworzy cyfrowe zaświadczenie o własności obiektu lub przepływie gotówkowym bezpośrednio z nim związanym (na przykład kredyt hipoteczny lub przychody czynszowe). Odbywa się to za pomocą wyspecjalizowanych platform, takich jak Polymath Securrency, Harbor, Atlant, Polymath, Alt.Estate, Jointer, Securitize i Swarm;

02

Właściciel nieruchomości rozpoczyna współpracę z wybraną platformą tokenizacji: dokonuje się audyt wewnętrzny, opracowany jest model finansowy oferty, przygotowuje się dokumentację prawną i materiały marketingowe;

03

Platforma emitująca wytwarza ograniczoną emisję tokenów, z których każdy jest cyfrowym udziałem własności tokenizowanego obiektu (tzw. security token) lub upoważnia do otrzymywania proporcjonalnej części przychodów jakie generuje digitalizowana nieruchomość (tzw. utility token) – rozpoczyna się kampania sprzedażowa;

04

Po emisji, tokeny są sprzedawane inwestorom, którymi można obracać albo za pomocą platformy do tokenizacji albo na wyspecjalizowanych giełdach

Co możemy tokenizować?

Przychody z nieruchomości

Przychody z wynajmu nieruchomości komercyjnych lokali biurowych i usługowych galerii i parków handlowych, magazynów i centrów logistycznych, prywatnych parkingów i innych nieruchomości (w części lub w całości) mogą być stabilnym nośnikiem zysków dla nabywców tokenów

Fundusze
inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne, fundusze typu venture capital, private equity (pozyskiwanie finansowania dla tych podmiotów)

Prawa majątkowe
i autorskie

Prawa majątkowe i autorskie, w tym tantiemy z ZAIKS

Zyski z produkcji
i usług

Zyski uzyskiwane z produkcji czy z usług w różnych branżach mogą być bazą do
generowania tokenów

Wizerunek
publiczny

Zysk uzyskiwany z monetyzacji wizerunku publicznego

Papiery wartościowe i udziały w spółkach
kapitałowych

Akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne uprawniające do zysku z funduszy inwestycyjnych oraz udziały w spółkach z o.o.

Dług

Dług, w tym pożyczki prywatne w tym odsetki

Instalacje OZE

Zyski generowane z produkcji elektrycznej

Kluby sportowe

Zyski ze sprzedaży praw majątkowych, z transmisji, umów sponsorskich, transferów, sprzedaży biletów czy gadżetów

Dzieła sztuki

Digitalizacja obrazów, rzeźb i zyski z aprecjacji ich wartości w czasie

Metale szlachetne

Złoto, srebro i metale szlachetne i zyski ze ich sprzedaży

Inne aktywa

Projekty/biznesy, które niosą potencjał na zyski w przyszłości (start-up`y) lub przynoszą systematyczny dochód

Jak zainwestować w tokeny

01

Rejestracja i założenie konta inwestora

02

Weryfikacja tożsamości, procedury KYC i AML

03

Analiza ofert i wybór inwestycji

04

Podpisanie dokumentacji smart contract nabycia tokenów

05

Płatność (PLN lub kryptowaluty)

06

Przekazanie tokenów do e-wallet (custody)

Na czym polega prawidłowa tokenizacja aktywów?

Prawidłowa tokenizacja aktywów musi zapewniać:

Cyfrowy zapis prawa do aktywów
w formie tokenów

Wymagane jest zastosowanie odpowiednich przepisów w systemie blockchain (tzw. smart contract) i sprawdzonej infrastruktury technologicznej, która umożliwia digitalizację aktywów oraz sprawne transakcje kupna – sprzedaży.

Łatwe i bezpieczne przeniesienie prawa do cyfrowych aktywów za pośrednictwem łańcucha bloków

Oznacza to, że transakcje przeprowadzane za pośrednictwem blockchain muszą mieć moc prawną i odbywać się natychmiast po sprzedaży tokenów, w czasie rzeczywistym, bez papierowych procedur.

Wymienialność tokenów

Właściciele tokenów mają możliwość wymienić je na aktywa w pieniądzu fiducjarnym bądź kryptograficznym, których wartość realnie odzwierciedlają

Główne zalety tokenizacji aktywów, czyli

10x
tak

Globalizacja
obrotu:

dzięki tokenizacji można inwestować w projekty realizowane na drugim końcu świata, nie ma granic geograficznych, np. inwestor z Azji może pozyskać tokeny oparte na przychodach z wynajmu powierzchni galerii handlowej zlokalizowanej Polsce

Wysoka wartość rynkowa:

ceny tokenizowanych aktywów, w tym nieruchomości są zazwyczaj zbliżone do wartości realnej, gdyż wyższa płynność oznacza niższe dyskonto jakie zazwyczaj stosuje się w transakcjach kupna-sprzedaży

Nowe źródło kapitału dla właścicieli:

osoby posiadające aktywa, firmy i projekty zyskują dostęp do dodatkowego źródła pozyskiwania środków finansowych nie tylko w Polsce, ale i zagranicą

Wysoka
płynność:

nieruchomości komercyjne mogą być sprzedawane zarówno w całości, jak i we fragmentach

Bezpieczeńswo transakcji:

technologia blockchain uniemożliwia przeprowadzenie manipulacji: transakcja zarejestrowana w sieci łańcuchów nigdy przez nikogo nie może być zmieniona, co zapewnia kryptografia

Łatwy dostęp do inwestycji:

nie trzeba wydawać milionów czy setek tysięcy złotych, aby stać się współwłaścicielem atrakcyjnej nieruchomości komercyjnej - zakup tokenów to inwestycja zaledwie kilkuset złotych

Niższe koszty transakcyjne:

brak tradycyjnych pośredników jak domy maklerskie czy fundusze inwestycyjne obniża koszty

Oparcie na rzeczywistych aktywach:

cyfrowe tokeny nieruchomościowe są powiązane z realnymi aktywami i przychodami jakie generują, np. poprzez wynajem czy projekt inwestycyjny

Dywersyfikacja inwestycji:

inwestorzy mogą skutecznie zdywersyfikować swoje portfele ufając intratnym przedsięwzięciom na całym świecie

Łatwy proces:

zakup tokenizowanych aktywów trwa kilka minut i w 100% jest możliwy online

Zgłoś swój projekt do tokenizacji

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak w trakcie wypełniania formularza.