Zainwestuj lub pozyskaj
kapitał dzięki tokenizacji

Jakie aktywa możemy tokenizować

Przychody z nieruchomości

Przychody z wynajmu nieruchomości komercyjnych lokali biurowych i usługowych galerii i parków handlowych, magazynów i centrów logistycznych, prywatnych parkingów i innych nieruchomości

Prawa majątkowe
i autorskie

Prawa majątkowe i autorskie, w tym tantiemy z ZAIKS

Zyski z produkcji i usług

Zyski uzyskiwane z produkcji czy z usług w różnych branżach mogą być bazą do generowania tokenów

Wizerunek publiczny

Zysk uzyskiwany z monetyzacji wizerunku publicznego

Dług

Dług, w tym pożyczki prywatne w tym odsetki

Instalacje OZE

Zyski generowane z produkcji elektrycznej

Kluby sportowe

Zyski ze sprzedaży praw majątkowych, z transmisji, umów sponsorskich, transferów, sprzedaży biletów czy gadżetów

Dzieła sztuki

Digitalizacja obrazów, rzeźb i zyski z aprecjacji ich wartości w czasie

Inne aktywa

Projekty/biznesy, które niosą potencjał na zyski w przyszłości (start-up`y) lub przynoszą systematyczny dochód

Projekty tokenizacji

Wszystkie oferty

Crowdlending, tokenizacja i REIT

Grupa Crowder

Osiągnięty cel

Oprocentowanie

Wartość emisji

Unikatowy projekt deweloperski na Dominikanie

Samana Group

Osiągnięty cel

Oprocentowanie

Wartość emisji

E-sklep + sklepy stacjonarne na terenie Niemiec

Cloe&Leo

Osiągnięty cel

Oprocentowanie

Wartość emisji

Co to jest tokenizacja?

Tokenizacja, to nowe, szybkie i tańsze źródło finansowania projektów inwestycyjnych.

Jest to przeniesienie księgowości i zarządzania aktywami (np. budynkami, lokalami i bezpośrednio związanymi z nimi przepływami pieniężnymi) do formatu cyfrowego, gdzie tokeny symbolizują cyfrowe certyfikaty własności tych aktywów lub prawa do przychodów jakie generują.

Tokenizację można też opisać jako innowacyjną formę sekurytyzacji aktywów.

Czyli techniki refinansowania, w ramach której, pula aktywów wraz z generowanymi przez nie strumieniami gotówkowymi „opakowana” jest w podmiot prawny (w tzw. spółkę specjalnego przeznaczenia, SPV) a następnie dokonywane jest refinansowanie tak opakowanych aktywów poprzez emisję papierów wartościowych (akcji, obligacji, udziałów).

W przypadku tokenizacji zamiast papierów wartościowych stosuje się tokeny.

Do tokenizacji wykorzystywana jest technologia łańcucha bloków (block-chain), ponieważ zwiększa ona niezawodność i bezpieczeństwo danych, obniża koszty transakcyjne, a także umożliwia automatyzację niektórych procesów.

Jak działa tokenizacja nieruchomości?

01

Właściciel nieruchomości tworzy cyfrowe zaświadczenie o własności obiektu lub przepływie gotówkowym bezpośrednio z nim związanym (na przykład kredyt hipoteczny lub przychody czynszowe). Odbywa się to za pomocą wyspecjalizowanych platform, takich jak Polymath Securrency, Harbor, Atlant, Polymath, Alt.Estate, Jointer, Securitize i Swarm;

02

Właściciel nieruchomości rozpoczyna współpracę z wybraną platformą tokenizacji: dokonuje się audyt wewnętrzny, opracowany jest model finansowy oferty, przygotowuje się dokumentację prawną i materiały marketingowe;

03

Platforma emitująca wytwarza ograniczoną emisję tokenów, z których każdy jest cyfrowym udziałem własności tokenizowanego obiektu (tzw. security token) lub upoważnia do otrzymywania proporcjonalnej części przychodów jakie generuje digitalizowana nieruchomość (tzw. utility token) – rozpoczyna się kampania sprzedażowa;

04

Po emisji, tokeny są sprzedawane inwestorom, którymi można obracać albo za pomocą platformy do tokenizacji albo na wyspecjalizowanych giełdach

Co możemy tokenizować?

Przychody z nieruchomości

Przychody z wynajmu nieruchomości komercyjnych lokali biurowych i usługowych galerii i parków handlowych, magazynów i centrów logistycznych, prywatnych parkingów i innych nieruchomości (w części lub w całości) mogą być stabilnym nośnikiem zysków dla nabywców tokenów

Fundusze
inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne, fundusze typu venture capital, private equity (pozyskiwanie finansowania dla tych podmiotów)

Prawa majątkowe
i autorskie

Prawa majątkowe i autorskie, w tym tantiemy z ZAIKS

Zyski z produkcji
i usług

Zyski uzyskiwane z produkcji czy z usług w różnych branżach mogą być bazą do
generowania tokenów

Wizerunek
publiczny

Zysk uzyskiwany z monetyzacji wizerunku publicznego

Papiery wartościowe i udziały w spółkach
kapitałowych

Akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne uprawniające do zysku z funduszy inwestycyjnych oraz udziały w spółkach z o.o.

Dług

Dług, w tym pożyczki prywatne w tym odsetki

Instalacje OZE

Zyski generowane z produkcji elektrycznej

Kluby sportowe

Zyski ze sprzedaży praw majątkowych, z transmisji, umów sponsorskich, transferów, sprzedaży biletów czy gadżetów

Dzieła sztuki

Digitalizacja obrazów, rzeźb i zyski z aprecjacji ich wartości w czasie

Metale szlachetne

Złoto, srebro i metale szlachetne i zyski ze ich sprzedaży

Inne aktywa

Projekty/biznesy, które niosą potencjał na zyski w przyszłości (start-up`y) lub przynoszą systematyczny dochód

Jak zainwestować w tokeny

01

Rejestracja i założenie konta inwestora

02

Weryfikacja tożsamości, procedury KYC i AML

03

Analiza ofert i wybór inwestycji

04

Podpisanie dokumentacji smart contract nabycia tokenów

05

Płatność (PLN lub kryptowaluty)

06

Przekazanie tokenów do e-wallet (custody)

Na czym polega prawidłowa tokenizacja aktywów?

Prawidłowa tokenizacja aktywów musi zapewnić:

Cyfrowy zapis prawa do cyfrowych aktywów w formie tokenów.

Wymaga to zastosowania odpowiednich przepisów i aplikacji blockchain (tzw. smart contract) i sprawdzonej infrastruktury tech-nologicznej, która umożliwi digitalizację aktywów oraz sprawne transakcje kupna - sprzedaży

Łatwe i bezpieczne przeniesienie prawa do zdigitalizowanych aktywów za pośrednictwem łańcucha bloków.

Oznacza to, że transakcje przeprowadzane za pośrednictwem blockchain muszą mieć moc prawną i muszą odbyć się natychmiast po sprzedaży tokenów, bez „papierowych” procedur.

Wymienialność tokenów

Właściciele tokenów musi być w stanie wymienić je na aktywa, których wartość odzwierciedlają

Główne zalety tokenizacji aktywów czyli

10x
tak

Globalizacja
obrotu:

dzięki tokenizacji nie trzeba inwestować w lokalne projekty czy nieruchomości w okolicy, ale np. inwestor z Azji może zainwestować w tokeny oparte na przychodach z wynajmu powierzchni w galerii handlowej zlokalizowanej np. w Zamościu

Wysoka wartość rynkowa

ceny tokenizowanych aktywów, w tym nieruchomości są zazwyczaj zbliżone do wartości realnej, gdyż wyższa płynność oznacza niższe dyskonto jakie zazwyczaj stosuje się w transakcjach kupna-sprzedaży.

Nowe źródło kapitału dla właścicieli

właściciele aktywów, deweloperzy i właściciele nieruchomości zyskują dostęp do dodatkowego źródła pozyskiwania środków finansowych nie tylko w Polsce ale i zagranicą

Wysoka
płynność

nieruchomości komercyjne mogą być sprzedawane w całości, pojedynczo a nie w całych portfelach lub nawet we fragmentach

Wysokie bezpie-czeństwo transakcji

technologia block-chain uniemożliwia przeprowadzenie manipulacji: transakcja zarejestrowana w sieci block-chain nie może być nigdy przez nikogo zmieniona. Kryptografia zapewnia największe bezpieczeństwo transakcji

Łatwy dostęp do inwestycji:

nie trzeba wydawać milionów czy setek tysięcy złotych, aby stać się współwłaścicielem atrakcyjnej nieruchomości komercyjnej. Zakup tokenów to wydatek kilkuset czy nawet kilkudziesięciu złotych

Niższe koszty transakcyjne:

brak tradycyjnych pośredników typu domy maklerskie, fundusze inwestycyjne obniża koszty operacyjne i koszty transakcji

Oparcie na realnych aktywach:

cyfrowe tokeny nieruchomościowe są powiązane z realnymi aktywami i przychodami jakie generują np wynajęte nieruchomości czy projektu inwestycyjnego

Dywersyfikacja inwestycji:

inwestorzy mogą skutecznie zdywersyfikować swoje portfele, łatwo inwestując np. w wiele nieruchomości komercyjnych na całym świecie

Łatwy proces zakupu:

zakup tokenizowanych aktywów trwa kilka minut i jest możliwy w 100% online.

Zgłoś swój projekt do tokenizacji

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane!
Ups! Coś poszło nie tak w trakcie wypełniania formularza.